Defibrillaattorikoulutus antaa valmiudet käyttää neuvovaa defibrillaattoria hätätilanteissa.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: elvytystarpeen tunnistaminen, hätäilmoituksen teko, painelu-puhalluselvytys ja defibrillaattorin käyttö osana painelu-puhalluselvytystä.

Voit osallistua kurssille, vaikka sinulla ei olisi aikaisempaa kokemusta defibrillaattorin käytöstä. Kurssille voi myös tulla kertaamaan aiempia tietoja ja taitoja.

Kun tilaat defibrillaattorin, älä unohda koulutusta!